Enter keyword and hit enter

Cwrt Eglwys Newydd

Cwrt Eglwys Newydd, Tyn-y-Pwll Road, Yr Eglwys Newydd, CF14 1BU

Mae Cwrt Eglwys Newydd yn darparu cartrefi i bobl hŷn yng Nghaerdydd gyda’n tîm Thrive team yn United Welsh.

Prif nodweddion:

  • 30 o fflatiau dros bedwar llawr – cymysgedd o rai un a dwy ystafell wely
  • Adeiladwyd yn 1993
  • Gwasanaeth larwm cymunedol os oes angen
  • Nifer gyfyngedig o leoedd parcio ar y safle
  • Lifftiau, gardd gymunedol, storfa sgwteri symudedd
  • Pellteroedd: safle bws a’r pentref – 500 llath, meddyg teulu – milltir
  • Cymhwysedd: Rhoddir blaenoriaeth i bobl 55+ oed. Caiff pobl 50+ oed ag anghenion cymorth eu hystyried
  • Rheolwr y Cynllun ar y safle bob wythnos.