Enter keyword and hit enter

Cronin Court

Mae Cronin Court yn darparu cartrefi i bobl hŷn ym Mlaenau Gwent gyda’n tîm Thrive team yn United Welsh.

Prif nodweddion:

 • 43 o fflatiau dros bedwar llawr – cymysgedd o rai un a dwy ystafell wely
 • Adeiladwyd yn 1990. Rheolwr y Cynllun ar y safle bob dydd (o ddydd Llun i ddydd Gwener)
 • Larwm argyfwng
 • Larwm
 • Nifer gyfyngedig o leoedd parcio ar y safle
 • Lolfa gymunedol, golchdy, gerddi.
 • Ystafell TG
 • Lifft
 • Hygyrchedd da
 • Pellteroedd: safle bws a swyddfa’r post – 100 llath, canol y dref – 50 llath, meddyg teulu – 15 llath
 • Gweithgareddau cymdeithasol rheolaidd yn cynnwys boreau coffi, teithiau dydd, nosweithiau cymdeithasol a bingo, wedi’u trefnu gan y tenantiaid
 • Cymhwysedd: Rhoddir blaenoriaeth i bobl 55+ oed. Caiff pobl 50+ oed ag anghenion cymorth eu hystyried.