Enter keyword and hit enter

Cole Court, Caerffili

Cole Court Caerphilly United Welsh
Cole Court, Mornington Meadows, Caerffili, CF83 3QN

Mae Cole Court yn darparu cartrefi i bobl hŷn yng Nghaerffili gyda’n tîm Thrive team yn United Welsh.

 

Prif nodweddion:

 • 32 o fflatiau dros dri llawr – cymysgedd o fflatiau un ystafell a fflatiau un ystafell wely
 • Adeiladwyd yn 1979
 • Rheolwr y Cynllun ar y safle bob dydd (o ddydd Llun i ddydd Gwener)
 • Larwm argyfwng
 • Lolfa gymunedol, golchdy, ystafell wely i westeion a gerddi
 • Ystafell TG
 • Lleoedd parcio ar y safle a storfa sgwteri symudedd
 • Mynediad da i’r safle, ond dim lifft
 • Pellteroedd: safle bws – 15 llath, siop – 200 llath, swyddfa’r post – milltir, meddyg teulu a chanol y dref – milltir
 • Gweithgareddau cymdeithasol bob wythnos, gan gynnwys bingo, clwb brecwast, clwb garddio, teithiau wedi’u trefnu gan y preswylwyr
 • Cymhwysedd: Rhoddir blaenoriaeth i bobl 55+ oed. Caiff pobl 50+ oed ag anghenion cymorth eu hystyried.