Enter keyword and hit enter

Colbourne Close

Ffeithiau allweddol

  • Lleoliad: Sirhowy, Tredegar
  • Nifer y cartrefi: 23
  • Cartrefi ar gael: Rhent fforddiadwy wedi’i ddyrannu gan Gyngor Caerffili
  • Prif gontractiwr: Pendragon
  • Cwblhau: Gwanwyn 2021

Trosolwg

Wedi’i enwi ar ôl enillydd medal aur Paralympaidd Mark Colbourne, a gafodd ei fagu rownd y gornel, daeth datblygiad Colbourne Close â 23 o gartrefi newydd i Tredegar.

Yn ogystal â dod â chartrefi newydd mawr eu hangen i’r ardal, creodd datblygiad Colbourne Close un rôl lafur, dwy brentisiaeth ac un cyfle profiad gwaith i denantiaid United Welsh a phobl leol.

Fe wnaeth y tîm hefyd fwynhau ymweliadau safle gan ddisgyblion Ysgol Gynradd Bryn Bach, a oedd yn mwynhau dysgu am adeiladu a diogelwch.

Roedd y cartrefi a adeiladwyd yn Colbourne Close yn cynnwys pedwar fflat un ystafell wely, dau fflat dwy ystafell wely, 13 tŷ dwy ystafell wely a phedwar tŷ tair ystafell wely.

Dyrannwyd pob un ohonynt ar rent fforddiadwy trwy Gofrestr Tai Cyffredin Cyngor Blaenau Gwent.