Enter keyword and hit enter

Clos yr Ysbwty, Nantyglo

Clos yr Ysbwty, Nantyglo, Glyn Ebw NP23 4NW

Mae Clos yr Ysbwty yn darparu cartrefi i bobl hŷn yng Nglynebwy gyda’n tîm Thrive team yn United Welsh.

Prif nodweddion:

  • 18 byngalo dwy ystafell wely
  • 13 byngalo safonol a phum byngalo wedi’u haddasu
  • Adeiladwyd yn 2015
  • Gwasanaeth larwm cymunedol os oes angen
  • Hygyrchedd da
  • Pellteroedd: safle bws a siop – 50 llath, swyddfa’r post – 100 llath, meddyg teulu – 2 filltir
  • Mynediad i gyfleusterau’r cynllun Gofal Ychwanegol dros y ffordd
  • Rheolwr y Cynllun ar y safle bob wythnos
  • Cymhwysedd: Rhoddir blaenoriaeth i bobl 55+ oed. Caiff pobl 50+ oed ag anghenion cymorth eu hystyried
  • Rhent (landlord cymdeithasol)