Enter keyword and hit enter

Cefn Onn Court

Cefn Onn Court Llanishen United Welsh
Cefn Onn Court Newborough Avenue, Llanishen, Caerdydd, CF14 5DH

Mae Cefn Onn Court yn darparu cartrefi i bobl hŷn yng Nghaerdydd gyda’n tîm Thrive team yn United Welsh.

Prif nodweddion:

  • 10 fflat dros ddau lawr – cymysgedd o rhai un a dwy ystafell wely
  • Adeiladwyd yn 1996
  • Gwasanaeth larwm cymunedol os oes angen
  • Gerddi cymunedol
  • Nifer gyfyngedig o leoedd parcio ar y safle
  • Pellteroedd: safle bws – 100 llath, siop; swyddfa’r post, canolfan y pentref a meddyg teulu – 500 llath
  • Cymhwysedd: Rhoddir blaenoriaeth i bobl 55+ oed. Caiff pobl 50+ oed ag anghenion cymorth eu hystyried
  • Rheolwr y Cynllun ar y safle bob wythnos.