Enter keyword and hit enter

Bryn Siriol

Bryn Siriol Nelson United Welsh
Bryn Siriol, Tai Siriol, Nelson, CF46 6JN
  • Pedwar byngalo dwy ystafell wely
  • Adeiladwyd yn 2010
  • Gwasanaeth larwm cymunedol os oes angen
  • Rheolwr y Cynllun ar y safle bob wythnos
  • Hygyrchedd da
  • Pellteroedd: safle bws a siop – 50 llath, swyddfa’r post – 100 llath, meddyg teulu – 15 llath
  • Cymhwysedd: Rhoddir blaenoriaeth i bobl 55+ oed. Caiff pobl 50+ oed ag anghenion cymorth eu hystyried.