Enter keyword and hit enter

Beech Tree View

Beech Tree View, Caerffili, CF83 1DX

 

  • Chwe fflat dwy ystafell wely dros dri llawr
  • Adeiladwyd yn 2015
  • Gwasanaeth larwm cymunedol os oes angen
  • Rheolwr y Cynllun ar y safle bob wythnos
  • Lleoedd parcio ar y safle
  • Hygyrchedd da
  • Pellteroedd: safle bws, siop, swyddfa’r post – 100 llath;
  • Cymhwysedd: Rhoddir blaenoriaeth i bobl 55+ oed. Caiff pobl 50+ oed ag anghenion cymorth eu hystyried.