Enter keyword and hit enter

Gerddi Beech Tree

Ffeithiau allweddol

  • Lleoliad: St Martin, Caerffili
  • Nifer y cartrefi: 34
  • Cartrefi ar gael: Rhent fforddiadwy a LCHO
  • Prif gontractiwr: Jehu
  • Cwblhau: Diwedd 2018

Trosolwg

Datblygwyd Gerddi Beech Tree o ganlyniad i gytundeb cyllido arloesol rhwng Grŵp United Welsh a Chyngor Bwrdeistref Sir Caerffili, gyda chefnogaeth ariannu gan Lywodraeth Cymru. Yn sgil y datblygiad pwysig hwn, a adeiladwyd gan Jehu ac a gwblhawyd ddiwedd 2018, crëwyd 34 cartref, gan gynnwys 16 cartref ar werth a 18 cartref i’w rhentu, ar y safle ychydig oddi ar Heol Watford yng Nghaerffili.

Gwerthodd y cyngor ran o’r safle am werth y farchnad i’r United Welsh Group a ddatblygodd y safle i alluogi adeiladu cartrefi o ansawdd uchel y mae mawr eu hangen yn yr ardal. Defnyddiwyd elw o’r eiddo a werthwyd am bris y farchnad o dan frand Cartrefi Harmoni i helpu i ariannu’r gwaith o adeiladu’r cartrefi rhent fforddiadwy. Mae’r cyngor hefyd yn elwa o enillion uwch na chyfradd y farchnad ar brydlesu tir wrth gefn.

Enillodd y datblygiad wobr Arloesi Adeiladu Rhagoriaeth yng Nghymru yn 2019; gwobrau sy’n cael eu cydnabod ar draws amgylchedd adeiledig Cymru fel y dathliad mwyaf a mwyaf disglair o arfer gorau.

Dywedodd y Cynghorydd Lisa Phipps, Aelod Cabinet Cartrefi a Lleoedd y cyngor “Rydyn ni wrth ein bodd ein bod ni wedi ennill y wobr bwysig hon. Mae Gerddi Beech Tree yn ddatblygiad blaenllaw sy’n dangos pa mor effeithiol y mae gweithio mewn partneriaeth yn helpu i ddarparu tai fforddiadwy ym mwrdeistref sir Caerffili.”

Ychwanegodd Richard Mann, Dirprwy Brif Weithredwr United Welsh, “Rydyn ni wrth ein bodd bod y dull arloesol hwn o greu cartrefi o safon ar gyfer Caerffili wedi’i gydnabod fel hyn. Mae’n dyst i’r bartneriaeth waith wych sydd gennym gyda’r cyngor a rhanddeiliaid allweddol eraill ac edrychwn ymlaen at archwilio ffyrdd eraill o adeiladu cartrefi mawr eu hangen ar gyfer yr ardal. Da iawn i bawb sy’n cymryd rhan.”