Skip to main content

Profiad gwaith

A oes gennych ddiddordeb mewn treulio profiad gwaith gydag United Welsh neu ein his-gwmni atgyweiriadau Celtic Horizons?

Rydym yn cefnogi profiad gwaith ar gyfer amrywiaeth o bobl, yn amrywio o’r rheini sy’n byw yng nghartrefi United Welsh i fyfyrwyr, graddedigion neu bobl sydd â diddordebau penodol.

Mae’r profiad gwaith a gynigir gennym ar sail wirfoddol. Byddwn yn cynllunio eich nodau ar y dechrau er mwyn eich helpu i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau newydd erbyn y diwedd.

Os hoffech ragor o wybodaeth, rhowch wybod i ni amdanoch eich hun a’r hyn yr hoffech ei wneud.

Caitlin Ben and Mikey are doing apprenticeships with United Welsh


Byddwn ond yn defnyddio’r wybodaeth a ddarperir gennych ar y ffurflen hon er mwyn prosesu eich cais profiad gwaith. I ddarllen ein Hysbysiad Preifatrwydd AD cliciwch yma