Skip to main content

Jeśli chcesz zmieniać i ulepszać świat, zależy nam, abyś pracował w United Welsh.

Budujemy domy, tworzymy społeczności i zmieniamy życie ludzi. Chcemy, aby nasi pracownicy czerpali radość ze swojej roli w urzeczywistnianiu tych planów.

Wierzymy, że różnorodność doświadczeń, perspektyw i środowisk sprawia, że United Welsh jest lepszym miejscem pracy i zapewnia lepsze wyniki dla naszych społeczności. Nie postrzegamy pracy jako zwykłego wykonywania czynności; to raczej miejsce, z którym się utożsamiasz i możesz realizować swój potencjał.

Jeśli nasze wartości są Ci bliskie i widzisz się wśród podobnych ludzi, dołącz do nas.