We use cookies to give you the best possible user experience on our website. By continuing to view the website, we'll assume that you are happy to receive all cookies. Don't show this message again.

Regulatory Judgement - March 2021

United Welsh Housing Association – Interim Regulatory Judgement

Assessment: March 2021

  • Governance (including tenant services)Standard (September 2019 judgement confirmed).
  • Financial ViabilityStandard (September 2019 judgement confirmed).

Read the guide to Interim Judgements.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Cymdeithas Tai United Welsh – Dyfarniad Rheoleiddiol Interim

Asesiad: Mawrth 2021

  • Llywodraethu (gan gynnwys gwasanaethau i denantiaid) – Safonol (Dyfarniad Medi 2019 wedi’i gadarnhau).
  • Hyfywedd Ariannol – Safonol (Dyfarniad Medi 2019 wedi’i gadarnhau).

Gweler ein canllaw ar Ddyfarniadau Interim I gael rhagor o wybodaeth.